Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87790
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία:Ο φαρμακοανθεκτικός ασθενής: θεωρία και πράξη
Τίτλος στα Αγγλικά
The patient with drug-resistant:theory and practice
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
26 - 10 - 2011
Ημερομηνία λήξης
25 - 10 - 2012
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες