Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87797
Τίτλος
Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας των σύγχρονων διαδερμικών τεχνικών -ορθόδρομων και παλίνδρομων - διάνοιξης χρόνιων ολικών αποφράξεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 12 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.