Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87799
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Τίτλος στα Αγγλικά
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 12 - 2011
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2013
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩ.