Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87849
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: In Vivo Μελέτη της ενδοκυττάριας μεταγωγής της ανθρώπινης ανασυνδυασμένης μιτοχονδριακής TAT-L.Sco2 πρωτεϊνης στα πλαίσια πρωτεϊνικής θεραπείας μεταβολικών γενετικών νόσων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΕ.