Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87852
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας:Συνθετικές μελέτες για τα θαλάσσια προϊόντα τραχυκλαδίνη Α και Β
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες