Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87856
Τίτλος στα Ελληνικά
Εκτίμηση αποτελεσμάτικότητας της Λανρεοτίδης στην αντιμετώπιση του μετατσατικού καρκίνου προστάτη σταδίου D3 Μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης
Τίτλος στα Αγγλικά
Evaluation of efficacy of Lanrreotide in management of metastatic prostate cancer, stage D3: meta-analysis of observation studies
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2011
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες