Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87856
Τίτλος
Εκτίμηση αποτελεσμάτικότητας της Λανρεοτίδης στην αντιμετώπιση του μετατσατικού καρκίνου προστάτη σταδίου D3 Μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες