Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87858
Τίτλος
Η χρήση του QUTENZA στη συνήθη κλινική πρακτική:μια πολυκενρτική ,Ευρωπαϊκή, μη παρεμβατική μελέτη φάσης IV
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.