Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87874
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ανάπτυξη διαδικασίας για την διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων-Ανάκτηση συστατικών με ξήρανση ψεκασμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες