Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87887
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα: Οικονομική αποτίμηση της επίδρασης της ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων στην υγεία των παιδιών και των ενηλίκων σε αγροτικά νοικοκυριά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες