Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87892
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Μελέτη των συστημάτων μεταφορών για τον καθορισμό και τη διερεύνηση των αλληλεξάρτησεων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη δυνατότητα επαναφοράς του σε μια προκαθορισμένη κατάσταση μετά την εκδήλωση μιας ακραίας διαταραχής της λειτουργείας τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩ.