Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87908
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Β: Ενίσχυση νέων ερευνητών στην βαθμίδα του Επίκουρου: Σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές βέλτιστης σχεδίασης και αλγόριθμοι υλοποίησης προηγμένων διατάξεων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας με συνδυαστική χρήση μεταϋλικών, γραφένιου και πλασμονικών δομών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες