Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87916
Τίτλος
Ανάπτυξη μηχανισμών διαδικτύου για αποστολή και λήψη δεδομένων τηλέμετρίας σε εγκαταστάσεις κατανεμημένες σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
9 - 1 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜ., ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΔΗΜ.