Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87918
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα: Επίδραση των εποχιακών διακυμάνσεων στην ικανότητα των ωαρίων του χοίρου για in vitro παραγωγή εμβρύων με τη μέθοδο της μικρο-γονιμοποίησης (ICSI-intra cytoplasmic sperm injection)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες