Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87944
Τίτλος
Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα στο Myzus persicae σε αγροοικοσυστήματα ροδακινιάς και καπνού, δομή των πληθυσμών της αφίδας υπό πίεση επιλογής από εντομοκτόνα. Επιπτώσεις στα προγράμματα διαχείρισης αφίδων και αφιδομεταδιδώμενων ιών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
23 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗ., ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑ., ΚΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚ.