Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87948
Τίτλος στα Ελληνικά
Τρανζίστορ λεπτών υμενίων ημιαγωγικών οξειδίων για εύκαμπτα CMOS ηλεκτρονικά μεγάλης κλίμακας
Τίτλος στα Αγγλικά
Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors for Flexible, Large-Area CMOS Electronics
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ημερομηνία έναρξης
13 - 2 - 2012
Ημερομηνία λήξης
12 - 8 - 2014
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ., ΧΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ.