Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87977
Τίτλος στα Ελληνικά
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με διπλό εικονικό φάρμακο μελέτη που εκτιμά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος lacosamide(200 έως 600 mg/ανά ημέρα) σε σύγκριση με την ελεγχόμενη κυκλοφορία του προϊόντος Carbamazepine (400έως 1200mg/ημέρα) που χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία σε συμμετέχοντες (>16 ετών) στους οποίους διαγνώστηκε για πρώτη φορά ή πρόσφατα επιληψία και οι οποίοι παρουσιάζουν εστιακούς ή γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς
Τίτλος στα Αγγλικά
A multicenter, double-blind, double-dummy, randomized, positive-controlled study comparing the efficacy and safety of lacosamide (200 to 600mg/day), to controlled release carbamazepine(400 to 1200mg/day), used as monotherapy in subjects (>16 years) newly or recently diagnosed with epilepsy and experiencing partial-onset or generalized tonic-clonic seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
13 - 1 - 2012
Ημερομηνία λήξης
12 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.