Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87980
Τίτλος
CONTENT- Μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των ποσοστών συνέχισης και της ικανοποίησης σε γυναίκες που χρησιμοποιούν το Qlaira ή χάπια μόνο με προγεσταγόνο(το δεύτερο σκέλος δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες