Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87981
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση):Αξιολόγηση των ανθρακικών πετρωμάτων του Ν.Κοζάνης για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών: παραγωγή υδρασβέστου υψηλής ειδικής εππιφάνειας για ειδικές περιβαλλοντικές χρήσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες