Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87990
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στη βαθμίδα του Λέκτορα (β'φάση): Η επίδραση του αιθυλενίου και του 1-mcp στο δευτερογενή μεταβολισμό του λευκού σπαραγγιού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες