Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87992
Τίτλος
Μεταφορά του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ (εξυπηρέτηση-εκμετάλλευση) σε web αρχιτεκτονική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
8 - 4 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
KOSTI VIOLA MAKRINA VAN., ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ., ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ., ΙΝΤΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜ., ΛΙΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜ., ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.