Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88017
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στην βαθμίδα του Λέκτορα: Επίδραση της πληροφορίας για την ποιότητα των επιστροφών και του αριθμού των προμηθευτών στην κερδοφορία των αντιστρόφων αλυσίδων εφοδιασμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ.