Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88019
Τίτλος
Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής ενός ελληνικού πληθυσμούασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας υπό τη θεραπεία με Gilenya (φινγκολιμόδη)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜ., ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩ., ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΥ.