Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88055
Τίτλος
Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση βάσης δεδομένων εκπομπών και λογισμικού προσομοίωσης και πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΤΡΙΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩ., ΤΣΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.