Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88057
Τίτλος
Σύνθεση διακλαδισμένων μακρομορίων πολυγαλακτικού οξέος για μικροενθυλακωση φαρμακευτικών ενώσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 2 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
5 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ.