Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88089
Τίτλος
Μελέτες υπογείωσης εσωτερικών ηλεκτικών δικτύων Α/Π και υπολογισμοί Ρευμάτων Βραχυκύκλωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΒΡ., ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.