Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88093
Τίτλος
Επιμόρφωση καθηγητών ιταλικής στον Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες