Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88101
Τίτλος
Ανάλυση Κυκλοειδών Μειωτήρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
17 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΠΟ., ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ.