Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88114
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση): Μελέτη της νευρογέσης κατά μήκος του διαφράγματο-κροταφικού άξονα της οδοντωτής έλικας του ιπποκάμπειου σχηματισμού του εγκεφάλου του ενήλικου προβάτου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες