Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88126
Τίτλος
Ανάπτυξη βιοαναλυτικών τεχνολογιών για τον προσδιορισμό βιοενεργών ενώσεων σε βιολογικά δείγματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
5 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες