Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88137
Τίτλος
Πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη απόδειξης υπόθεσης εργασίας για ητν αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας του KRP203 σε ασθενείς με ενεργό υποξύ δερματικό ερυθηματώδη λύκο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
22 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ.