Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88151
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια και εποταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία,συμπεριλαμβανομένου του imatinib (μελέτη ERASER)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 2 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ., ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑ.