Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88166
Τίτλος
Αξιολόγηση φυτοπαθογόνων στο εργαστήριο και στον αγρό για τη βιολογική καταπολέμηση της αγριοσίκαλης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΓΟΠΟΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
NAJAFABADI JAVID KAS., ΚΑΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙ-ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩ.