Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88211
Τίτλος
Παροχή Υπηρεσιών για Διεξαγωγή Εργαστηριακών Αναλύσεων για τον Προσδιορισμό της Επίδρασης του Χρόνου Διατήρησης και της Θέρμανσης στα Ποιοτικά Κριτήρια (HMF και Ενζύμου Διαστάσης) σε Κατηγορίες Κυπριακού Μελιού, στα Πλαίσια Εφαρμογής του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2011 – 2013-Δράση Ε.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες