Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88214
Τίτλος
Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
12 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες