Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88229
Τίτλος στα Ελληνικά
Βιολογικά υμένια από Candida: μια γενομική πρωτεομική και μεταβολομική προσέγγιση
Τίτλος στα Αγγλικά
Candida biofitus: a genomic, proteomic and metabolomic approach
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ημερομηνία έναρξης
28 - 3 - 2012
Ημερομηνία λήξης
27 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες