Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88235
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία με θέμα: Δίαυλοι καλίου: στοιχείο αλλαγής στη θεραπεία της επιληψίας
Τίτλος στα Αγγλικά
Potasium channels: a new target in epileptic treatment
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
14 - 3 - 2012
Ημερομηνία λήξης
13 - 3 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες