Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88268
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών: Παραγωγή λόγου στην Ελληνική. Θεματικοί ρόλοι και σειρά όρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
PEJCIC MAJA PRE., ΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.