Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88311
Τίτλος
Βιώσιμη διαχείριση υδάτων σε ελληνικά νοικοκυριά: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
6 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧ., ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑ., ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ.