Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88314
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία με θέμα:Κλινικές δοκιμές ΑΕΦ:Προβληματισμοί και μελλοντικές προοπτικές
Τίτλος στα Αγγλικά
Clinical trials of antipilectic drags:Methodological problems and future prospects
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
23 - 3 - 2012
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2012
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες