Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88330
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση):Λειτουργία αυτόνομου νευρικού συστήματος κατά την άσκηση σε άτομα με νοητική υστέρηση και άτομα φυσιολογικού πληθυσμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΠΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑ.