Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88355
Τίτλος
Άπαξ ημερησίως χορηγούμενη ταδαλαφίλη σε συνθήκες συνήθους κλινικής πρακτικής - Μια μελέτη παρατήρησης της συνέχισης και του πρότυπου της θεραπείας κατά τη διάρκεια μιας 6μηνης περιόδου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
5 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΡΙΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣ.