Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88362
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα του προβιοτικού BioPlus 2B σε απογαλακτησμένα χοιρίδια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 4 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛ., ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΙΩΑ.