Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88374
Τίτλος
Κλινική χρησιμότητα του ελέγχου των πολυμορφισμών του γονιδίου ITPA
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 4 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
23 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες