Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88378
Τίτλος στα Ελληνικά
Ερμηνεία Μνημείων Πολιτισμού
Τίτλος στα Αγγλικά
Interpretation of cultural heritage monyments
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
17 - 5 - 2012
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2012
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες