Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88384
Τίτλος
Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μονού εμβολιασμού με το έμβολιο Porcilis PCV χοιριδίων ηλικίας 3 εβδομάδων κατά του κυκλοϊδου τύπου 2 σε επίπεδο εκτροφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ., ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ.