Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88389
Τίτλος
Μια πολυκεντρική,ανοιχτή κλινική μελέτη φάσης 3 της μακροχρόνιας ασφάλειας και ανοχής 2 από του στόματος χορηγούμενων δόσεων CP-690,550 σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
22 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ., ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ., ΤΣΑΤΣΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΙΩΑ.