Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88428
Τίτλος
Προσδιορισμός της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης με βάση όλα τα μυο - σκελετικά της χαρακτηριστικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
27 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑ., ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΓ., ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤ., ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥ., ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ., ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.