Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88436
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη καινοτόμων νανοδομών ημιαγωγών III-N και καινοτόμων διευθύνσεων ανάπτυξης με υπολογισμούς πολλαπλών μεθόδων και κλιμάκων
Τίτλος στα Αγγλικά
Multiscale and Multischeme Research on Novel III-Nitride Nanostructures and Novel Growth Directions
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ημερομηνία έναρξης
23 - 3 - 2012
Ημερομηνία λήξης
22 - 3 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες