Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88461
Τίτλος
Έρευνα που αφορά αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή πρόχωμα του Δήμου Αγίου Αθανασίου με την μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
4 - 8 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ.