Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88462
Τίτλος
Παρουσίαση με θέμα:Αναστολείς πρωτεάσης: η νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
4 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες